HomeAus deutschen Kriegsgefangenenlagern. 2. FolgePagina 105

JPEG (Deze pagina), 669.30 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 110.66 MB

Jïlebt,
tf d :.; /. (
3
W S ‘F);Zèf‘xï,§*§{; ° mx
urd vs: www
[at €
ho ·- èè ‘-· ` · .
" ‘ ` · ` =@-`:{;,g1M;ïe2ä«;
Et d ‘ = w M
e, as ·`»‘ “ ~ï ` ..
Za " L ei`; `.`:'·> .
>; hh ' ‘ - ` ’
äv j ' vi T `
Gn · _ K i ly iwárl, _m.‘_ l_v.,;_­;; A _
" Kg · W ­, ,.‘4‘‘= · , · ·
11- = · .· ‘‘`­lï * à.,: A ‘
êr- ` : ‘"‘‘ <·. " , 2
. a .` `:",êï· '
Ch ·« · _ ··; ­,C,.,,.;»_:,kç·­.­=.«,=,;%
' ; ­;»; ,‘* .·_j#­ _
C I ’ ‘‘‘`' Lp · gáwëïë, ïï =­, ‘ _ ‘
Zu‘ ` ~ ' . [ I ‘ . V ";
· ' . ` ·" ' , [ ·‘ ·~ 5
Che . ` ‘§§_;;$f;_ ‘ · .’·‘?#§$ _ ~‘ __ ‘. F;
0- ' A - ·.·,
= ik 4 `»’`· " ‘ >·’äï" V`' [@ .4 ., .« ._ 4 ·,
er , . “'~¤, "' ‘ " '· "
; ` ~‘ ~ ` ‘· [F `·» [ ”` ~ ·· . ~ z;_;=·~·· ·;
ld ‘ . gt; x >· ‘ J-.~=;,.. #·
un ià ».«·. ” ’°"*>«§, .·» ·;;·. ',:
- ’V·‘ .­_~ -‘ “ » r; w *:.4 A .; ·‘·‘
K ,»-., ‘’=¥· ‘‘·«# Zv. ·«ï·A ;
. ·.. .= ·, ,;;.,,,» ,2 .. 1;,; « ­ ,·,«,­ «, · ` · . .· ·
16:56: ” ··‘,· /~·‘ ,
f _ a ~ · w
ye . , . ,.,.. ~ wer ·<;"* ~ . .·.. ‘ l jj
Cl ‘ f wê ,` · 2 ­­*¤‘f?1`z·?*f ,_‘> L.-‘-I ¢#’i~' ¤.>
CS . *< 3-, C»ä;i ?;‘;’ ,,­­,,¢ ·#e;­«2., ‘.`,;­£·;,_ _ _­ ~.c,_~·· M
· « ub äçá ,1 .· · ce ‘ "¤ ~ïï=·«~;;;§ ­, ·»""2» = · gg
’ vo ï " J ":*€ ­‘‘- x ‘ ’ N
Th ~ `=ï~>së£*ïï-‘,‘ è ­, " ’ ·‘­.° ï";< ‘·-‘ ·'=.:?·?ï;·<· ¤$
‘ ïïïï ·‘·‘,; pw ‘ ` `··»· Y ,.1
»‘ nl ~ `-»»· · ` ’è , ­··· L « ï·­ {T,
._,__~=,.,.?.;: ; .,­,»j.,%. . W . .•~`.·;~,$_, ~_¤ ._ .­`.g_·;, ­ ·
Hm / ·= .= _·`·";­·»=¢£f ; _· .‘­$:·· ` S · .. ·2.` V7
, ’==; 5 v~ ‘ V‘.V ~ ‘`‘‘ · =`·tz ¤.>
Tl- mg · Vv·_ .V,_ · -­L~ gj; ·¤
eh- v.v· ä ;@.z;`?»· 7** . ·. ; ga Q
’t HO , if L; M ‘ · ­«‘,. ., "‘ ‘
d t_ i ’ä`` = ä ‘
E ` G,
6% ’" 7* V ‘ M
[I . ;,4eï&á«,§­v«= ,«>M‘. ·». ­ a ·«.»«¤ ·‘ ~. i 2-:
`Omm ``"· ­ ‘;^, ` `‘‘'‘‘` ··
K ··-~‘ « J ` « . ¤;;;»,v«,:, . ;:~i;ï:>5· · :.‘ ** ~
gên =.· ,·1 ~­ ­ïï»;ï= ~, , `>·· il"; P E J
ï ,¤‘*«;@ï= . , _ ,-< ¤~ ’<x5$" »·‘ .·` · -:~ ‘
€· en' V ``V; " " j_ ~ï; ``~· ‘$ 9
1I'1° ” ï·ï ‘‘··~ ‘·- Q E - *··? ’a
' I V "
’ flsch = ‘A _« 2 «;=z » ï= · ‘ *· <¤ 1
· ï :­· ;., Q ‘
..», , ‘ ` »«J· ­g. [_ ‘<4;_4V(_:«­.i,=·.`=4_. ' X L ­ ;·,,,,­ `
lande] , A ,`?"Yl` Ji:
1 t ”· ````' ïi «»V. .. »·.; A ‘‘‘`’ ~ ¤
’ age E ` g gr; "‘§ .;; , ., ·
In · v` · ~ W.; .;·: ;`¤_M.;` « xl . ;_· _ V.
Lffê .- _ ,· , ­Uï’ï’··>· ’ ‘ ‘
afl * ` ;__ ` · ( ~­ ä
§;~ E 1;; -­ ; ”’A'' Y .» l
__ ‘ H ".·§;·:;;L;g§,,_ ; `· ' ­ T; ` «
­_ gï g ~ ’°ä `
· __ 1 ». ,, 4* ., ­j_’¢§;1 _;";;,,>·._ · ïïgïj, i
‘ä ` , ··~· ` A , ‘
.` ‘ " Y we 3 .< `
" ·`··` F ’:·
W A W
I
01
1
I