HomeAus deutschen Kriegsgefangenenlagern. 2. FolgePagina 29

JPEG (Deze pagina), 635.01 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 110.66 MB

>
ICH
‘ l ,
_ §.> = mic. ’_= ml. ml
Da ~ »· x ‘ «__,,,,_“~,
1 ‘ ’ al · l ” `
al, . _ _: ­..·?,·; · ~_`_l%,V .. J :_,__ A! _ ww 4 · N
5 ‘ ,_ ~~·· l ,..,,~­ à 3 _ M x W .. N, ., ,_.,ig_?_y C).
« ­‘ · ` ä <~·­ ‘ ­ / . ; {
[CI'] : eg··­.g¢· `E ,·•=­ ·‘
M " ` l l
or- ·
, ~· ~A·~; 4. .
alle ;~·· M; ‘ {X, <l ­._,,. . _.
Cm ”"’·ï­. . F .. [ ~ /‘ · ` in J
ï . . ' /, I­. { ` l b §gk' '.
` ,. ·« A , ~¥ï< . " > M .;
nar- Q dè ä ·k { ,`AV >_ A " ak 1
dlê ,­5‘ y _ ’. ‘ ._ __
har . .·‘ . "
· E , 2 ~ J
ChC . ~;ê_.à·;L , Z . jg _ f E » .
` ‘ . `§«r··«?gs. " . »‘ ° F, ·. .. · ~· ’
Ang . ‘. Q xl ‘<*·«»­. ;#;) "§g.•,?,». . _. ä [ ‘ ,
· ·· ~ ” ï·V··~» = · !':».. ; . . F . V ` ‘
N ïï ' ~ ‘ ­. . ~ ; '° . jh » . "’ rk ~· .... .
· ~. . ~ ‘· = _. , »«.;:.;.3.‘ :;_.;_ .
ah- H {4,; { Vw .. vl .. T:. _,`l;;W:5,·«` we fig?
s ‘ l; ­..,¥# Q");. * g U
sht 4% wv"'? .`,·> F ~ .­ l“”`” L - )x*­¥`~ ’z" L ·` ! . . uw `X 1 .¤
7 » §‘ ·. Tw =..»‘··~==§’·‘ · ·‘ "·’*# ‘ « E ' g
H. - y ¥ ‘- " . `___ .> · _. _ · ­ a. `
:_;f;·;:«·y·«¥.r<;;;%ï > . · ~..._k _W:;·. Ein xxl,. 1;]:
. ;¤~ ' ~ . ' · ‘ “ ‘· ·· ; gïï “ ca z
üdë L' ‘ V .. ' LJ . M ‘
. -1‘ ;x~ï-=`*J{f§w;Yj‘=x · =· . l · ` “ «
’Ch, . " ` Ff; ` E
ade l ‘l *"’ . i' J « ‘``` ’ E
;|;»,« ,_;ç._.:,gà,¤L.; . { . ,.• vm _ « ., .?,i_;§_ J. A_ . z w
ZL1 M ­ ' ‘``‘’ * • ­‘"' bn I
.­· ' ­-· ##1 1 imlgwäï ·· ;.. S «
. ~ , . · · Q, ­ • •»"" " ­ ' ‘I ¥`ï`>"­ B r . .3
·»‘r· l ci. ‘ ' ·
len' .. ` ...V, , . _¤ S, `
­‘·­ , ‘ V .· ’**~% " = {· 1
d ":..· ·«PKë/· m` . ._ E ‘ï« · .
er ` ’=»’ä,ëïj;;zè;; [ · ___· lg
` g ,*,, Q`, gz ` è' · l
êär v > I .V V ;.»..‘ . , . . l
.h M .._· .. . »~ ~­­­,..~
C1 ,., ,2f ' .,;‘_,, , . ` ' ' _· .`_v».:%,,,á&;:;;, .. ‘· J
. ~ .­> E. ff ._ W. __ _·. _ ` ». ._ «,. ‘·‘ ­. .·£.ç;t ~ ~ .
Pi ·° Th if - Y ëää ' ····­ .· ·.
rde :4 ** ‘ . ; <.·~=~"r‘ ·. . ‘ ‘ V
7 _w,; äxxv “ < 4 l'l> i ­­..i / ;= gl ç'
acm ‘ V ` W !l’ ‘
v ` .· " ·. ­...,.`· ë .. ­~ - ’
Hfê. - ‘ l
(13.8 xixwj _­; :__y L .,A.;v_ ·, Q-; (5 %·{¢»,ê_ .7% 1
ï äà _‘‘. g ï·­ ` ~ ,
[’I‘1€1’l ,:_ . zïrgg M . ’__ _ . .
l' { ' f' · · .. ,
» ..-‘« · ... . <‘ . l
' ;.x_ _.·; ~»­· * , ,. ,·;.;·.;.. _, vg,. _. M `
‘ IH- ïïäwi, ` A ¤ ,
.>`«¢.­ -­ , X
“Zö· ‘ F;
. . "‘ .
1;; ~ ·_ ,j;=;.;;_.:,~ i ;
von F äcäüg = ‘“L ~
27 l
1