HomeAus deutschen Kriegsgefangenenlagern. 2. FolgePagina 57

JPEG (Deze pagina), 586.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 110.66 MB

len
te *3
Il 4 ï
En) 1 gw .
. 4 F ­¢%;# 444,
- -‘<~$*ï;,__,¤. jà Z4 ‘ W
g` ( 4 [ ‘ 4. 4
len 4 Q < •· ., ?ëé?i?§M '
' n· : ` 44,4 T’·· ‘ 5; ,4 ‘ `>­· / ” `’»`
`"" “ïrï44 Z ‘‘·ï· L‘ s
~ "'*ä ` ïl. ` V`, `Q ’ / F? J
“ · ’
­ . ¥ ‘ ‘ a _ï`£;{,; 4 ’
4 4 4 J 4: _. 4, ¢l
4 vg ­ 4.4 4 , . · V » ­· 4¤«»*,‘«§~4/ggz ~444»ä=«~l4;··~s·4
4 H5 `ï ‘ ‘” "' w g. -4 ~,` ·°£‘5<zêï ë
l . % 3 * “ ;­- ­x¤ _x {X g xljq F ;
4 · , 4 ‘ 4 , ‘ff C; ‘»: .· « ' 4*;%* )" »;·" >» / ».4
4 ` Q ‘*‘-’ ,`__ 4 4 ’]??·‘,4ï` W E ¥’
j · 4 _ { V; X! L ,
1 44 ¥ '* *r * · " ' 4 .4 ‘
I "~‘·. . E ~ ; ~ ; · ‘ _ ·
ïä 4 ¤‘ 4 4 E 4 7 4.
j Q; :4 4 *
‘~ ä 4 ·4__ · H V ä ,, $4 ; - / 4 X;,
- QW ‘­ ··_4;ï; ’ 44 `
= J 4 `"‘ 4 V 44
iq 4 Q ‘??‘¥-;; ï` ’ = *
‘ _ ~¤ ` Jv I X '· a J , _,." * S"';
Y ‘···· 4. ` T 4 4 4 = ·:¢
4 4 ­­, { . ` K A » » ,~ ,. 4,
l &­J’ ` vl we ·
.4 M 4 4* " ' ·;
‘_ fd A4 V v`·` J 4 4
‘ _4_ " ••¤¤ 4 ' ‘ 4 4 », 4»~ 4 J = 4 .;a1 " 43
` V`ï#t:_ _ -4 C 4 4 `4 X ­4·» Aê,,l,_ r E
4 . gl. ·. E F ï¥4i=;"¢#; 2
l V “ jo E ·l'» ' ii? I ` ‘ ;%·è E
4 4 p " 45 l f ¥ 4 · P "J ¤¤
lm , I yr t»' { ’ _ ‘ _· 4 E
4 . .4 Qa A": 4 % 4. ,,è 4 ‘ 1 4_ ` ë
‘ "·· 4 "‘44 :,4"'4•' `« .£ ` 4/ z i
` y ` E L4 " E; _ [ V _ . l; V C:
l `êääui .4 ‘ ­ 4 4 ’ · v` » ‘£ 4
W· ? 4 ‘ 4 ` = 4 ‘ ;4§· ë
le E · 4=>i“‘ « ä)`§? :¥` A 4 I » 4 · m
4 ' · _v 4 _ ·4ï`_ 4 « ` 4 /5
4hu ‘ »4,_|. . ’*:' ,§ , I V TL 4 1 4 V/’ . '
S 4 ‘ g,»4» 4 ; 4,4
46 : 4 ·‘ ­ A4 ‘ ‘ ‘ ‘ ’ 4 ' ~ 4
> Il,. ; : ,. ¥»." .4 ‘ z " 4 » q,) `.
[ , ~,-;4'. wel ‘ V ‘· 4 · /4. ,¤ .4
` ` `·-$2;*) 4 4 4 E .2
S- 4 e ·­V4 ~ - 4 Z 4
*1* f ‘ gx J 4 · · v
- 4 W " ._ . " x­ ` «_
G 4 · , `< * ‘’`‘‘ ‘ ‘ Ji
C- { · -,.4*. E; .ï · j’ ` E » 4 ~ 4 1 4
ur- 4 *·'•& ­4ï ` *` ,4 · % 4+4, ~. “
LB t Y ’ 4 4· Q T fäêèg a 4 n>. ’ ‘ 4
en 4 4 4 ‘ ’ 4::;> 44;¢{;44; 4a · 2 ‘4·» ‘
El v­ä "* 4 44 ·/ · = `>ï;=;#>ï’ / 4 gg
uns 4 · • 4 . · 4 E ïi*;4~¢; Egg:
4 ‘ ~­··­·e· s' 44’’ «/.4 $44.:41¢;»;;~=;,ïi»p;’ï">ï^4 ``­»
4 ,.4 ; , , 4 ,4 ,4 ,4_ {lvl 4
4 .-4 4 gm A' ‘,a£«w,§4F;;ï‘~gl;4_a ig; Ff 14**2 zqizrèrï
F « v z i" ¤»s .'¤;v?x¢”?«,- ;»»4»“*4«§4;<:~»’z‘ ;•·.:;2;»·",
4 g` 4 , " ' ga
4 *·4_ 44 ‘ 4 x; 3;:4%%:4 Ya"? 4.·4 ,4
‘ ‘ " ' i `;Q {z' 4; ' ~’< [ ·i­§44 *ï3’-S2-·».ï? ~§
ï ;;:~ " ;,’ v` ; ï;· 4;§ä‘:*>· ;;` E * 4
ï ' Zï‘ V Y ·' 4' C2 2èf°;'?2é"=5 ~'= .« ]·‘X^ áïïyï 4
‘ ·‘ · = ‘ l' ‘ ä; ”ê§êë?">‘4
; 4/ _ 7 4 _ K ’i ·_;,,; _ » ;_€
i -·4,_4_g _ ri 4` 4 _ ?«” vp
¤ "` »­ sz, _· 4 · 4 4
[ Y T ·x;I * 4 '
4