HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 828.00 KB

TIFF (Deze pagina), 9.40 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

j 1,.,- <:ï;. . ..,,,. . .. ; ·/-,; .a. .. .«- ..y.. ....­. .:. Am?
21
ad. 5°. ‘
I. Tot de voornaamste werken van deze groep behooren 1);
»· a. een nieuw pontveer te Velsen, waarvoor noodig: nieuwe
* aanlegplaatsen en drie ponten, elk met verstelbaar dek, waar-
F van steeds twee in gebruik en een als reserve,
i b. een kanaal ter verbinding van de zijkanalen B en C
. bij Spaarndam met zijkanaal F bij Halfweg, met verruiming
.. van dit laatste kanaal,
_ e. een versterking van de stoombemaling van het Noord-
jr zeekanaal.
I En thans de kosten!
Deze zijn zonder twijfel zeer hoog en belangrijk hooger dan
die vereiseht voor het maken van een nieuwe sohutsluis te
IJmuiden. Zonder nadere uitwerking van bovenbedoelde denk-
beelden zijn die kosten niet met eenige nauwkeurigheid op
te geven. De hieronder volgende opgaaf kan dan ook niet
i anders worden beschouwd, dan als een zeer rawe hoewel tevens `
i ruime schatting.
1°. Onteigening. i
tot 300 M. tusschen de oevers
. terrein ongeveer 150 H.A. . . . f 1.000.000
gebouwen ........ ,, 1.000.000
l 2°. Gronclwerk. --­-- f 2.000.000
Q voor een bodembreedte van 75 M.
ter diepte van 11 M. -­ N.A.P.
ongeveer 14.000.000 M3 . . . ,, 7,000.000
· 3°. Boorclvoorziening .... ,, 1.500.000 M
ë 4°. Slaizen ....... ,, 12.000.000
" ; 5°. Spoorwegornlegging . . . ,, 6.000.000
I 6°. Voorziening in de belangen
( van verkeer te Zand en te water en
I die van afwatering, onvoorzien enz. ,, 6.500.000
J` Tezamen . f 35.000.000
.
'1) Deze werken zijn op Plaat II niet aangegeven.