HomeNieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 514.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.97 MB

PDF (Volledig document), 48.48 MB

V A VJ I AVVV 5
V >z;‘»è··~ _ _; .
,= l%,· · V _.
J V/2 . ' ‘ _ ui Dir v JV N V ·_ l Iv J_ "‘· vtgsiïg V ?
‘,-V :V·.·:·V«-ïïVV@V. s V‘ ggI___;·g;; “ V. V` ._ V S V V V ·· ‘- ·
L--. ‘ .V;nV VV <~Vé·~:ï" ‘ï·V;.·­.V -=· ;;_V.VV · V . V
K l g., _ E; V, V V _. _ V V
V V [ ’, 1- ·» *%-V§x:4,.V .V«·_ ·V;«·";m:V­·;_J; .5; g.- VV ·· , . V
V . ­;··«·,.,V; ,,.. n Vï.«VVVV¤«·¤V; -;V, ·..­ V VV VV · V V
I. ~ ·VV. Vw:ïf¤¤VVVV~ =· V V V V- VM., _;V Va; ggz;-·<·V ,,ä_ “._ ; , -V __ V V
V' *E&# ­~·~ C V V` ` ^ V « >‘ ~*=ïV­;ä­ ‘VV­V^‘ï'V. vw "¤!^·^a:‘U 'V*¢*-!á·3gf;S«VV>VV­.¤" V. ­~ ,‘ `
’ V ‘ "
V M-- . V , V . ‘ N ‘;`°‘;^·:§;<j5a¥¤ ­ . 5 V .V
§‘·` §`~r‘·T*¥‘·*ä$ V ‘ ­ " ‘ V"‘·"‘*"ï€<‘¥‘ï%·s V ·. V: S ·
V ·'·` V V ‘ ` ‘ ‘ ‘'`` A *9 V, V . V " `
? ‘ g L V ¥¥`#’ >*£·- ri. =V;, V ‘ · »
E;-~ ; V b V V ·’ E; _V _' · V
VV ‘· · :~VV V ~V V V F- V . ' ‘
* , VV: -55 " · V ‘ V V Vw ‘ ·" $VV Vs;;,VV;V ;.. ë`
.§ `ïwêg çx-V · · *°’·· ‘ ‘·<­ V V {
: ‘ ‘ `.-ïiê; V ~ `Q V V!
ze VV. ­VV. ..,·~ .» V --V V mug: · =
‘V?f Z QV-{ V ‘ v
Ex V :~· Vxi < ­ ‘ V. ¤`·'2,V . ·VVVV,V V
· ‘·V" . VV ­ VV
;V ’ V - _ V
VV V V V -
V- ZV ga ‘· V V V ·,,,._ _
5- xx V- ‘··?.. ‘>**- ‘ · 5;;-.
=V_ ZV _ ­;:;¥‘ ‘

&‘ xgrïf *j’­VV .‘ _V;. .
E zg; M · ‘ TV ­
9 VV ‘,'’ - V · V-zw.
g V VE': , ` ia`·-Viv _
V Y V ·; sïçg àfe· - VV VV,;m,.,,; K
Lg 2* §2<;_i;`V V ‘ V Vaag: V
g V · ·»,;:;.__V ~ mi N
`Y ( V ,§z‘°`*l·" `
E- F L J-2£.­ V ·
VV V 3. . V ,VV V
s., V 44 · M VR ·­ w
{ I V ..., x ,.

-9 V . gg?-V V V V E V
F 4 V._·2ï!·¢r:á;; [ V ’ *
- :5 V Q; j
f., ‘ 2 VV ~VV;·­V, {V
l. V 3·-VV ­V’ · V V? ·_... _
tV· " -5~ ‘ . * V 3
Ee s .‘,._ {M i.- * W V'
{V Y--<·‘Vr", V
VV V VIVVV V5; -1; ·
ïï ‘ ‘`·­ ~'l‘Zä-*-1 `§+'
E ‘’V_ ï · ‘
­ ~· VQVV ·>~ ;»K=~ ‘
V efwàï, V . V
ë = V V _ - ; wg V
x , VV V1ï;FV­‘ V V ‘ VïVV,V ‘
* ,= x;·:_ VV V
‘ __ t
V V VV·::=.­ :/zz. V V- V- ° f -· V
­ V ·=V«V 2.,; . . V VV V·
V` ‘ ` C V
C V’;»·;V V_V= ·
Y V ·‘·· V iii;-.‘· V *c
. V ‘V«` i‘:.V:«j V · 1 · VIV"1V i·
» FV Y-E- `V . ’ WF V V
: ‘ i::`V`;­;· _ VVTJQ vr _>
V Vs;‘:.’" ’" V `
J `V ‘Vx·';¥ë¤V *
"V.ï;;»äg ; = V. v { V
V =-V=;€V« . V V-,2;., 4
4% VV -2ï V
V V «ä#.V*», -« gs-
V IV $;?‘_j,jgï5f; · . `wïï V; `
T 'eääï ‘
" . ­ ,
5; qçga VW. · V * . gi? Q
= i V VV F- V4; r
; ` ·;‘ïêê§ V . “-ä.uV
· VL, J; »;,; V ",ï‘;-
· ,·«e;.V_«» x f' «;‘3‘3,V; V
‘ pV~ ;;V=rVr r ­ ~'äV
VMVV ` V ‘ Wi- ‘
I" JVV.J=· J V V "` V
xï 1, . VV , ·
. ’ ;ï;g.· ix, V V - V ‘ .
V V VVVQVQV , V_ ; ,
. V V=V£‘ ‘ VV
VV’ V »V‘· ‘ V+ ‘· VV ·
` ` ` P `V TV V
*F§!>.='_ V . in {
i‘ Rjsäx ‘*‘ # ' V Q'? ·-` .`
‘ á @*5 V ‘ 5
’_ .Vr;,» V V · -_:<V
Cf`; e VV -. ·
Vw`; ‘l­,yy V _
,V,Vï‘ -‘ ­- ,~ V V- ‘
S', “- ' v
» 3.;--, _ .V .
$,Vïé‘ " V ï-‘+@= 1
2 ~ïsV V:.;=‘ · 5 V
äïciïy - ·_.
VV·V V , · V
£·«V J;ää·’ . V~ Vi" ‘
«ï’;;.a‘ ·’ V. Sy? ' V
V ­>V VV V v··, V5 »V. ‘
ex: . V
V. /·ï'~»V‘ ­J l · {V: '
, V;. j;r;_ ,.§-' v
MKII- ·_ »· gb;
` " 3* V
·” '#ïV “ Via; ·
VVV ‘·‘£ V
"->‘. `· V **5
ïV {6;. H _ ~ [Xi r
~V¤ ‘· V
Viïf , , . ,
. Väïfh ä . ·` cn`
~V g ‘V·V‘
;¢.­V‘ V V , VVV;;’_V
,, V; ' ïV·_­ïr; .
<ïïéï"/ V · ·`»~>-TT‘ Va
1 $2;, - ,;VV‘¢_V *ï··V.
JV ·; ‘ _ ` vi.-{L.,
gg, · ` ;4,·:_";< ,.
u` ./V_j. ' Q .5 vi ‘=:’ IC" V
‘ VV·ï··*" e =
V {JJ ` » -
gw;. V - >
V `_äg;_:E'_’ Y' V ‘ LV
1, ,@Y"?­ ~. ‘ ·
ï;V;ä;§‘ »~VV ‘ 1 ` ’#‘ 'V‘‘ lr.-PV V
* -
V VV VV :~» . V,=­V,
_ V-V<;V V
‘Q; ;V
·@,.r;e;f1 Vïï·‘: if , ‘ V·¢V« 4.-V2. V
";­` jj-- V · ‘. V;‘;‘;*:g xxx;
· ` ;3;V­f;~V;ï:VQ· VVVV V J:-,V ,
«V V ·­·.·<¤ VV , - V VV_?
j _V‘4i’ï:§èVm 'V 5 < V·;¥`«V·,.. -‘ > V ‘ - ’ _;;EV> V
V1 VVV V; V _r,- . · V_ 3 V _ V; V,.. ‘ Bf‘f;V_.;V , V
ç, " 1: ·V V- e .· __ V V V , . _2;VV
V . VVV, _V-’ V - · VV¢V; VV ·r VV _ l"r·1·!i~ä·x¤ ..
‘ Z - V ’. . I V, ' ,'·` ‘ V ’~‘ ‘ '··V·'V¤5;;· -^
_ _ " ‘ ·xi»·V V'- · V V V V lVT‘=V~~V V
~·Y·· V ` 9 VV · *1ï L VVVVV ‘ V V
1 · . V ’ ‘‘‘’ -- 1-V V·VV<V; . V V Y · Vw Y`
*· --¤ ;. AV, .V ‘¥-x·.»,.¢,Vq {V .V .V _ > jrg;. ,
' · «z,_·_ V V_ _ ‘ 'F/*3 .1.;, V_ V ' ’ ‘­ ‘ -"`.ï ;V 55; ~
‘· ’· · ._,, · -«VV -· ‘ Y V- ‘*»"j,V·Vg‘,¢Vi~,_VV· g: V _ V "rt VV JV wei'; V
' `‘’ `- VV V" r'¤*‘ V V* V VV ·=’ ‘ï i »V;‘ *
` U "”‘;­ V V: V ‘ V _ V V ·V>V 2 ‘ _
" ” V. V _, _ V V ·ï. ;_V;<»j ‘
’ «;-Vçv; VV~. ;V=is¤VVV,V‘ =5=::;V - V ’ VV V _· V _ ;·V;,­,.·~;y·*-V V.
' · ‘»’V - . V · 5, ` V ‘ gg ;VVV VVVV;V·,V_
’ ,_:'-·«-*·4­ïgx `V . VV ;VV;.rl‘ V
·· V - ;­·e>;_· ‘i¤;·;V‘;.·· xjä ­V·<r路 FV; gx
" ""?-J-Z1’ëï¥"‘V«; ,, V`
‘ Y · ` V'; - py
· V ag, · j
· VV.:, il]