HomeBelgische Aktenstücke, 1905-1914Pagina 118

JPEG (Deze pagina), 1.55 MB

TIFF (Deze pagina), 10.77 MB

PDF (Volledig document), 272.37 MB

I, ‘ xl `&<{
"R.
x
1 =- 106 -­ '

• No. 89. NO, 89, E
Lez(`01nt‘0d0lm.laï11g,)Ii11ist1·ed<~BelgïqucïxLm1d1·es, Graf Lalaing, Ge~sm1dfc1‘ läelgicms in London, ’
E1 M. l‘áL`1gll0ll, N[l]UStl`(‘ (les Aümres :111 II@1·m l)2LVlg`ll()]l, BIlUlStCl' dos A011l$0r011. (
i l<]t1·m1gè1‘es. <
N
T1()l1dl‘(^S. le 13 FéV]'iPl‘ 1912. London, dan 13. F€b1`ll2Il‘ 1912.
1'[Ol1Si6ll1` le Mi11ist1·<=! Herr 1·[iniste1·! ,
C Il egt 1lT(;l‘<‘§S3llt de`11ote1· (¥O1llb1§l1 Sir IG. Gray est Es ist j1lTE‘1`(§SS{ll]t, festzugtellexx. wie m1belie·bt Sir :
è devçuu ll1l]1()])l1I'211l'€ aumles d0_ Ia sectxon GXFFQIIIE`: de sou E. Grey lm dem ä.llB&5'SK€ll llllkêll Flügel seiner Partei «
f_ ]>2l·1‘{l. J zu <I<_5)z1 eu lf)(‘(‘ê`tSl0ll de vous s1g1mle1· les ,g'€VQ1`d81 1St·. Ich lnatte bereets Gelega11lw1t, Sw :u1t'd1<# _
;* (‘l`ltll[ll<·‘S que hu a z1d1·<·ssees Morel, dans le ,.]):111 · M=ws", K1·1t1l<eu a11fme1·l<szuu zu 1na<:l1eu. in Morel in der .DzLil ’
` ­ , ­ . . . . , 1 T V . . . . . . . ’ . §
1, _]f)ll1 11211 l`2l(ll(‘21l s<><·1zLl1st<e et q11t1c_0ng·ola1s. (çtvge 11191116 he)x‘s", Blllk·‘1‘ 1·agi1kz1l;soz1al1st1sch@n und kOllg0t<:‘llldI1<'h(%ll ,
1 !€ll1H`¢* (_01‘g`ä1l€ des ll()ll(I()l1f()l'll]lSt€S et afülwe aux Zeüuug, geg‘eu 1h11 l`lCllt€T(·5. Dassvlbe Blatt (wvlches das ‘
{!2Q(ï|!T$tA'N) zr puhlgó 2lVè1llt­1l1€‘1‘ une di&lQ1‘1l_)€ contre le O1‘g`2l,l1 der N()1l{Ollfl)1`ll]1St€ll ist und mit dan Pazifïsfell =
Muustre de1‘Afï;x11·es IuL1·a11g‘<~1:çs, ilout 11 d€S2l])l)·l‘()llV(·‘ 111 (è`b]:l(hl]lg` steht) l1z1t_v01·,<;‘est<+1·11 den Mi11isfe1‘_d<·‘l‘ •
Q1 l1g11xt e131<è11t la polmque. je ,,Da11y_Kg=w5" <»1uei;]a.v1x qgw êllSVVäl`tlg`€l1 _ Al]g`€]€,9,`€]lll61t·€l· sehr |el>l1aft kl’lT·lSl€l't·, 1
h11·_P1. (ïre)'. ]>z11·_szm fzublegxe 'lS­2l-VIS de la Russw, desseu Pol1t1k es oüen llllgbllllgt. Nach Ansmhä der 1
( IIIOTIVPG par xa <·1·z1111te de l1l(·BC0llC&‘ll[”€l' le G011ve1·11e111aut .D;ul ’ News" trä ‘L S11` Edward G1‘e* 111t0l¤‘e se111e1·
, ,. u .. ­ 9 ==
V Qe l<»te1·sb0111·g egt de le Ppousser dans les [was de bcluvaclxc g<sge1u1be1· Ruläland. duz W1€`;d€l'll]ll der Be-
l;«]le1m1g11e, (`*Olltl'lbll€ au de111e111lg1·a111e11t procham de la sorguis entsprixïgt. die Regie1·u11g in Pe>te1‘sbu1‘g‘ zu var-
11 <»h111e et dg 1:1 Parse. _La _)ç1u·11al rappelle (111,611 Stlllllllêll und sm 111 D6lltS(’hI21l1dS Arme zu fl`€ib€1l, zur 1
1:; V(;’ll()llVC121l1U ]êllllê11(‘€ a1)g‘l<>-Jap011g1se le 23.Iu111et 1911 le k()lllH1€l1d(~bll Z€)’StDüC!i€$]I1ll§?,` von Chmav und Pe1·s1e11 bei. <
1 (w<>{1ve1‘x1c1g1ç11t’B1·1ta11mqm-x __a deqlam sou 1llU;‘1lI)`1()11(1C Dxe Zmtluug ·€1‘llll1€l`B dêllïïll, dalè be1 E1‘11eue1·un9; des •
mi lllàllltêllllïl111d(*[)GlldH1lC·(’ atl111tcg1·1té d€lEl1])ll`€ (11111101s €%llghS('­h­`]äll)&llllSCl1(§ll Bündmsses dm b1`1YlSC]l€ R€g`i€l`l1ll§' «
fl gt le l)l`lllC11>G Qa la porte ouverte. Et qukeu 1907, le am 23. Juh 1911 e1·klä1·t; habe·,_d1e U1mbhä11g‘1g‘keit und 1
, 31 Aquf. _ par 1acc<>1·d_ Rllgmt)-l'llSS6 .lAllg`1€t€l‘l’€ s’est I11teg·1·1tät des Clu11es1scl1@11 Rcmhes u11d_de11 Gl`l11l(lSèl[ZZ =
e11gag<=e il 1‘€S]>€Ctf‘1' l 111t_<·g·1·1t<· et l71lld(;‘l)€lld21llC6 de la d«1· Olïeneu Tür a11h·c<:l1t erlmltexï zu wollen. Im Jalxre
1 Pexgse. Le,,Da1ly)ews" d1t que les eve11e111c11ts sont en 1907 habe s1<·h Englamd f(*1`ll€‘,1` durch das 1`HSS1SCh­ ¤
M trzuud<ap1·011vc1·lepeud’1111p01·tm1c·cq11’011p011tatta<·lw1· eugl1sche Abküllllllêll am 31. August varpH1cl1tat, die :
· aux )l‘0lll(¥SSOS du chof du F0l‘0l‘*ll Otüce ct dit uw Inte 1‘1t.ät und U11ab11ä11<>‘1<>‘ke1t Pe1·s1e11s zu achten. Dm ‘
1 .. , , , ¤ . . . . Y , .¤ ¤ ,_ . . . .
bw lu. (xrvy s y vst l‘(*ll(lll d(*S()l'lll&llS 1mp0ss1ble. ,.IQa1ly Be_ws‘ szggt, vdw g‘eg;e11wva1·t1ge11 El'(·31gll1SS(·) bc-
wmseu, wm weuug “ eert mam dan V€l`Sl)l‘BChlllg`Gll des :
E1 Lcxtcrs dus F()l`@lgll Office b(%llllGSSGll kmme, und lllülllt, .
Y- dalä sich Sir E. Grcy von 111111 am als s0lchc1·1m­ ·
T möglich g`(*lll&L(ïllt habe.
!*' JP même 10m‘m1l. prenaut pour texte un disnrours Dieselbe Zeitung uimmt llêlltê eine Rede Lord Rose- ‘
ïg dg Lord ]{<>sel><çyg. Eu 1Glasg<`>w, dm); lequel l`;y11g·ieu be1ïys_in Glasgmv als V§l'ällllilSSl11l§.§` Zl1_VY€it·8l`Bl1 A11g1·iü'e11 ï
QS Mlll'lS.tl'€ des Aiïams ]Ltl`Z1llg`(·‘l‘BS 01·1t1que la polmque aut Su‘_ F1. Gray. In dmsçr Rede lg1‘1t1s1g-1*1; Lord Rose- ·
E (*XU‘l'l€lll‘(·! de la (vï1'ê1lld­B1‘€tflg`1l€‘. avec sou €l1(°]l€Vê[l‘€- bcry dm illlSVäl'tl§’,'€ Pohmk G1·<>Bb1‘1tzmu1a11s uut 1hmm ‘ :
1; lll€l1t· d€11te11tqs qm €Ll1l(‘1lG u _sa smta de graves respqu- xïe1‘w1çkeIt@11_E11_ta11te11syste>111, das schwere X’@Y‘à1l1TNV(>l`T­ I 1
11 sz1b1l1t«·s, (‘(>lltlllll€ &lll_](>I11`dllll1 ses attaques c011t1‘¢ Sw l1cl1k@1te11 m1ts1ch b1·111,<;‘e. Das Blatt bcklagt das.E1·­ H
1 lu. _<%1·<+y. Il d(*]|l()l'(¥ lc résultat de l’m:ti<m du Ministro, gcbms der I’0l1t1k des ][llllSt(5l‘S, der dom Dïëlblllld dan ' i
Q qm oplamso unc t1·1l»l0 (¥llt(‘llt(‘ an la tmplo zmlliarnvv, cu- Dl'0lYGl'b2`Llld Blltg(5g(¥llS8tZ(*, dm ElltWlCklllllg Deutsch- |‘ 1
__ tl°ïlV(‘ l(‘Xl)älllSl0ll (0 l’All(‘lll2lg`ll(ë ct il 111011é 10 pays à lands b0h111dc1·c und llll YC1'g’EIllgGllGll S()]ll1llGl` das Lamd «
deux dmzgts de lu g`ll(’l‘l`(‘ l’été dc1·11i<»1·. La >u1it1< ue de bw (110111; am dan Rand dos Kvm cs cbmcl1tl1ab<». F0l¤·«»­
H ,. ‘ `~­ . · . N 1 1 . . ,, . . . 1 . . *2
‘l hw Ia. (way dm; l()g`l(ll1€lll€llt Ellllällüflïl (x1‘a11`cl@-B1‘atag11e qchtng 1111115te S11`. E. Greys P0l1t­1k (w1‘0[$b1‘1ta11111e11 dahm
n mm 'S€lll€l1€1lt·il Rll,Q`ll1€lt€1‘ sa Hotte. mms il adopter le fllll1`€l1..111Cht allem se111<-A Flotqe zu Y@1‘lH6ll1`€ll, S()lld€l'l «
SPl'V1(€(% 111111ta1x·@ 1)b1l,Q`2l['()l1‘6.. AUSS1 le ,,DEll1§’ News" auch dm &Hg€1]1€l1l6' V€hl`l)ülChC €lHZllfllhl`Ql1. Durum i «
Q, 1·<=cla1m=-t-11 la dt;)lllSN1(>1l de Sw E. Grey. ve1·la11gtauchd1a,,Da1lyNews"dan Rückt1·1ttS11‘E. Greys. «
~ Oll 11e dmt c<=pe11da11t pas <>ubh<»r que le Dzulv Mau da1·fz1ba1‘ 1110111: vergessen dz1B d1e Da11yNew<" «
v Y , W , . · . >=. ~ . .. ..= == . * _
Q Aexys·‘ 11e 1·çl>1·<·sç11te quune fl`E1(‘U()ll, bruyaute 11 est; uur 6111611, f1·e1l1c11 S€1ll`]è1lt€l], Flugel der Re1d1kal@n ver- ·
’! vrm. gm paru 1·ad1cal._ La gamzlu.-1 @11 g`éll(3l‘?1l est üdèle mbt. Dw Lmke blmbt 1111 allge111e111e11 dem M1n1st@1· des
= aux M1111st1·e des Afïaues Et1·angè1·es, qm a 1111 gmuxcl A(%ll·B€l`Gl1 ergebeu, çler un UllCG1‘h2lUSG groläes A11se11a11 ~ ;
il <¤1·éd1t 21ll]l]1(‘S de lu (‘]lRlllbl'€ des C<»mm1111es ef beau- g'(¥ll1€BTJ und salbst 111 dan Re1he11 dur O[)]f)OSlt·l(>I vwl .
coup d'z1d11111‘ateu1·s dans l€S1`Zll`1§§Sl]lélll€S de l’<>pp0sifi011. BeWu11de1"e»1‘ zzihlt. .
KT Veuillez etc. Gêllêhlllïgêll Sie usw. _
(s.) (lte. de Lalsuug. (gez.) Graf von Lalamg.
g' -­­ï -­ï­­­­-­-
ë
N0. 90. N0. 90. i
1 LcC0mtc=<IeI,aTai1w¤ Mi111ist1·edeUeTv·i<ue9¤T10nd1·0s G1‘nf‘ Laïain<>‘ Gcassmdtw Belwiens in London, _
[1 cv 1% I v D7 zo ..
gl M. l)3,V]g`llOll, Ministre des Afïairvs am I`I€1`l'H Davigmm, Mmistcr dès 1euBe1·en.
fz In
« Tl"`Lll0`è1'C‘3
J ( 23 x.
ë
I T1()ll(l1‘€S, le 16 Février 1912. London, dan 16. F(’$b1`ll5·l`|‘ 1912.
‘ 1`[0llS1(·‘lll‘ le Mi11ist1·<+! ` Herr Minister!
IJ? P1‘<è111i<=1· Minixtrè. lors de la dis<ïusxi«m de la Bei de1·])<=batta über die Anfwort auf dig T1`0l1l'(%dG
I 1·épm1se= au <11s«·«>u1·s du 'I`l‘O|lf^. :1 eu l’<><·«·:1si<m rle· 1'<>1mxi1· lmfte der 1[1n1st<­w1·p1·às1de11t G<+lag‘<-xïnlnmt, mnïgv Auf-