Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 248 | 249 | 250
1859-1873 (J.L. Kikkert)
1873-1878 (T.A. Huizenga)
19/20 Februari 1887 (Jac. Anspach)
23. Brunchorstia destruens Erikss. on Scots pine in Scotland (by H. van Vloten)
24 Stunden in der Irrenanstalt (Hermann Heijermans)
26 Juli 1581 (R. Husen)
30 stellingen (H. Haverkamp)
39 Monate bei gesundem Geiste als irrsinnig eingekerkert (geschildert von seinem Befreier H. Mellage)
A bas la commune! Es lebe die Gemeinde!
A l'empereur Frédéric III (Franç. Coppée)
A short account of the docks, harbour works and trading establishments of the city of Amsterdam (Municipality of Amsterdam)
A short history of the question of Constantinople and the Straits (by James T. Shotwell)
A word from Holland on the Transvaal question : a reply to Sir Bartle Frere and an appeal to the people of England / by Robert F (Robert Fruin)
Aan C.G. Withuys, den dichter van Neêrlands feest-cantate, 17 november 1863, toen hij, slechts zeven dagen later, Lubeck, den to
Aan Dr. L. Wagenaar c.s. (Otto Schrieke ... et al.)
Aan Gladstone (B. ter Haar Bzn)
Aan Hollands vrijwilligers (A.J. van der Voort)
Aan Mara, schrijfster van: "Pleegzuster zijn" (een gedipl. pleegzuster)
Aan Neerlands Anticlericalen (A.F. de Savornin Lohman)
Aan Neerlands koningin (W.J. Hofdijk)
Aan Z. M. den Koning geeft eerbiedig te kennen ondergeteekende, ingezeten van het dorp Veenwouden, gemeente Dantumadeel, provinc
Aan Zijne Excellentie Mr. J. Kappeyne van de Coppello ... over de grondwettigheid eener neutrale openbare school (A.F. de Savornin Lohman)
Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn,
Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Kaptijn,
Aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid; geeft met verschuldigden eerbied te kennen: de te Bolsw
Aan alle eigenaren van gebouwen, waarschuwing tegen het Wetsontwerp tot Herziening der kadastrale huurwaarde (den schrijver van de "Proeve van een gewijzigd stelsel van Directe Belastingen in Nederland", aangeboden in Juni 1872 )
Aan alle onderwijzers en opvoeders (naar het Engelsch van H. Salt J.S.)
Aan allen die belang stellen in het lot der weezen