Home
Titel
Auteur
Collectie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 248 | 249 | 250
Aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Henry Tindal)
Aan de Orde!
Aan de Tweede Kamer de[r] Staten-Generaal te 's-Gravenhage. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht neemt de vri
Aan de Tweede Kamer de[r] Staten-Generaal. De ondergeteekenden, allen fabrikanten in wollen goederen te Tilburg
Aan de Tweede Kamer de[r] Staten-Generaal. De ondergeteekenden, meelfabrikanten te Roermond, nemen eerbiediglijk de vrijheid ...
Aan de Tweede Kamer de[r] Staten-Generaal. Den 1en maart j.l. werden ...
Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal ... (A.F. Jongstra)
Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. De ondergetekende, J. Revius, majoor-administrateur van kleeding en wapening te 's
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (adres van de Staten van Drenthe)
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (van de Hoofdvereeniging van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap)
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Y. Suermondt ... et al.)
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, namens de Vereeniging va
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergetekende (Petrus de Raadt)
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal geven eerbiedig te kennen, Mr. Jacques Adelbert Haakman, laatstelijk regter in de gemeng
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal geven eerbiedig te kennen, Mrs. Johannes Hermanus de Stoppelaar en Jacques Adelbert Haak
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 's-Gravenhage ... [etc.]
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar ik door veeljarige bekendheid met dat bedrijf de binnenschipperij, het Zwolsche Di
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van den Javaan heeft met bijzondere belangste
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren! De ondergeteekenden, Commissie van Toezigt en hoofdbestuur van het Nederl
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren! De raad der gemeente Deventer heeft met diep leedwezen kennis genomen van
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheide
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven eerbiedig te kennen, de ondergeteekenden, allen ingezetenen der gemeente Goes ...
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, procureurs bij de Arron
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, procureurs bij de Arron
Aan de boeren in de Transvaal (B. ter Haar Bzn)
Aan de burgers der oorlogvoerende staten (G. Heymans)
Aan de heer Dullert